InnoDeck

InnoDeck Floor Systems, Innovatief en Revolutionair

Door het in kaart brengen van de ontwikkelingen in de huidige staging en grandstand systems over de laatste decennia en het analyseren van deze data m.b.t. innovatieve technieken, is men bij InnoDeck tot de conclusie gekomen, dat er in de huidige markt niets is veranderd. Progeressieve wijzigingen zijn in de afgelopen decennia vrijwel uitgebleven. Daarom heeft InnoDeck de koe bij de horens gevat en een aantal innovatieve nieuwe producten op de markt gebracht, de InnoDeck PRO lijn. 

In aansluiting op de innovatieve ontwikkelingen van InnoDeck PRO, heeft InnoDeck ook veranderingen tot stand gebracht aan de support structures van tijdelijke professional staging en grandstand structures. Op basis hiervan heeft men InnoDeck PRO Frame op de markt gebracht 

 

InnoDeck PRO

Het InnoDeck PRO podium element is fantasierijk, revolutionair en innovatief. Dit innovatieve, compacte podium element wordt gefabriceerd in twee maten; in de afmetingen van 200 x 100 cm en van 207.2 x 103.6 cm of een kleinere afgeleide versie van deze afmetingen, bijvoorbeeld halve elementen etc.

Het InnoDeck PRO podium element is zodanig geconstrueerd, dat de stapelhoogte slechts 6cm is. Door het gebruik van hoogwaardige aluminium profielen om de top plate, de inner core en de lower plate tesamen te omvatten, wordt een extreem stabiel podium element gecreeërd, met een hoog draagvermogen en een relatief laag eigen gewicht. Innodeck floorsystem heeft gekozen voor een duurzame samenstelling van al zijn producten voor de gehele reeks, zodat hiermee een werkelijke bijdrage wordt geleverd aan de natuur en aan onze leefomgeving. Deze keuze is bewust gemaakt door Innodeck floorsystem met als doel hun verantwoordelijkheid te nemen voor de mens en de planeet, maar ook om winst te behalen. Deze keuzes van InnoDeck floorsystem bieden u als bedrijf, een grote kostenbesparing en tegelijkertijd draagt u bij aan een belangrijke contributie aan onze leefomgeving en aan de natuur. De volume reductie van InnoDeck floorsystem bespaart u tevens geld.


Als fabrikant en leverancier van podia en stand systems, is InnoDeck floorsystem nieuw voor u in de entertainment industrie. Binnen InnoDeck floorsystem’s R & D, ontstond een nieuwe manier van denken. Door gedegen onderzoek, afweging en ontwikkeling leidde deze nieuwe ideeën tot de vraag waar en hoe er besparingen konden worden gedaan, zonder de sterkte en de stabiliteit van InnoDeck floorsystemen aan te tasten. Dit in vergelijking met andere meer conventionele stage en grandstand systemen. Deze nieuwe floor- en grandstand systemen worden dan geëvalueerd t.o.v. huidige stand der techniek, maar ook ten opzichte van de bepalingen van DIN 4112.

Download de InnoDeck PRO brochuretl_files/Images/Licht/InnoDeck/red_dot.png

InnoDeck PRO Frame

In aanvulling op de innovative ontwikkeling van InnoDeck PRO, heeft InnoDeck tevens aanpassingen ontwikkeld aan de support structures van tijdelijke professional staging en grandstand structures. Deze tijdelijke scaffolding structures worden op vele plaatsen gebruikt bij de bouw van professional staging en grandstand systemen. Deze zijn bekend als de all-round of ‘Contur’ systems, ook wel ‘ring lock’ genoemd. Dit conventionele systeem werd ontwikkeld in de afgelopen eeuw (1974). Het is inmiddels al meer dan 40 jaar oud en het was vele jaren marktleider en de enige op de markt. In de afgelopen decennia zijn er wereldwijd meer dan 50 kopieën gemaakt. Deze zijn identiek of gelijksoortige immitaties. Technisch werken ze allemaal hetzelfde. Niet erg innovatief, maar ja, waarom iets veranderen als het werkt? De support structure heeft zijn roem te danken aan de efficiënte wijze van assembleren en disassembleren, stabiliteit en hoge draagcapaciteit. Het is niet voor niets, dat in hun jargon professionele podiumbouwers het “Meccano voor grote jongens” noemen.

Dankzij het nieuw ontwikkelde InnoDeck PRO Frame system, blijft de sterkte gelijk aan de verticale krachten die hiervoor noodzakelijk zijn, maar hierdoor neemt het transport volume af met 35% en het gewicht van de stalen versie neemt af met 10%. Over de gehele range van de noodzakelijke materialen, biedt dit een besparing van 30% voor een staging-grandstand support structure. Teneinde verkwisting van kapitaal te voorkomen, blijft het proces en de afmetingen gelijk aan de conventionele materialen, zodat ze uitwisselbaar blijven. Dit maakt het mogelijk voor de professionele gebruiker, die door de jaren heen constant is gebleven, om over te stappen op dit nieuwe systeem, zonder de noodzaak het conventionele systeem af te hoeven schrijven.

Voor deze InnoDeck supporting structure bestond tevens het verlangen, om een blijvende bijdrage te leveren aan onze leefomgeving en de natuur. Deze keuze is bewust gemaakt bij de door InnoDeck floorsystem's opnieuw ontworpen supporting structure, met als doel hun verantwoordelijkheid te nemen voor de mens en de planeet, maar ook om winst te behalen. Deze keuzes van InnoDeck floorsystem bieden u als bedrijf een grote kostenbesparing en tegelijkertijd draagt u bij aan een belangrijke contributie aan onze leefomgeving en aan de natuur.  InnoDeck behoudt dezelfde wijze van assembleren en disassembleren en behoudt tevens dezelfde verlangde afmetingen als bij het conventionele systeem. Reconstructie van het ontwerp van de buis en de wig connectie koppelingen bleek exact te zijn wat nodig was. Dus de base plate, de starting collar met rosette en de verticale standaard met rosettes van verschillende lengtes wijzigen niet. Dit zijn de componenten die het minste worden gebruikt in de supporting structure en die weinig of geen besparingen kunnen opleveren. De opslag-, transport- en gewichtsbesparingen worden behaald bij de horizontale brace, de liggers, de verticale braces en de verhoogde draagcapaciteits specials, zoals de U of dubbele buisligger, die in grote hoeveelheden worden gebruikt in het systeem. Deze componenten zijn innovatief en zijn verder ontwikkeld, opnieuw berekend en opnieuw geconstrueerd. Bijvoorbeeld,  de ronde buis is veranderd van 48.3 mm rond tot een elliptisch gevormde buis. Door ook de wig connectie koppelingen te wijzigen naar deze elliptische vorm, is de breedte afgenomen met 33%, maar is de hoogte dezelfde 48.3 mm gebleven. Omdat de hoogte dus dezelfde is gebleven, is het mogelijk toch ook de bestaande  buis clamps te bebruiken.

De leveranciers van de entertainment industrie staan onder grote druk. Dit is dankzij de autoriteiten die steeds maar strictere voorwaarden en wetten opleggen aan de entertainment industrie, met stijgende operationele kosten - zoals opslagkosten en brandstofprijzen, alsmede alsmaar stijgende wegenbelastingen en tolgelden - om van personele kosten nog maar te zwijgen. Bovendien is er (nu) een veel groter platform, dat met luide kreten van brede erkenning pleit voor het beheer van onze planeet (de wijze waarop we milieu problemen adresseren) op een verantwoorde en duurzame manier, alsook voor het aantonen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, in de wijze waarop we onze werknemers leiden en natuurlijke hulpbronnen en onze leefomgeving beheren.

Mensen, planeet en winst. Door gebruik van de combinatie van de InnoDeck PRO deck en de InnoDeck PRO Frame support structure, bespaart u uw bedrijf een hoop extra kosten en op de lange termijn bespaart u zelfs nog meer geld.

Dus  de InnoDeck PRO Frame is ook: duurzaam, mensen, planeet, winst georiënteerd met een belangrijke besparing. Dit levert voor u de volgende voordelen op:

  • 30% minder opslag.
  • 30% minder transport
  • 10% minder gewicht
  • Dezelfde behandeling als een conventioneel systeem
  • Allerlei maten leverbaar en equivalent aan uw conventioneel systeem
  • High quality steel, 50% is gefabriceerd van gerecycled staal.
  • Aan het einde van de levensduur is het staal 100% recycleable.

tl_files/Images/Licht/InnoDeck/red_dot_innodeckpro.png

Download de InnoDeck PRO Frame brochure